ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 กดหยิบสินค้าที่ต้องการจะซื้อลงในตะกร้า

 

 

ขั้นตอนที่ 2 กดที่ตะกร้าสินค้าหรือคำว่า item ในมุมขวาบน

 

 

ขั้นตอนที่ 3 กดสั่งซื้อและชำระเงิน

 

 

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลผู้ซื้อและสามารถติ๊กลงทะเบียนไว้ได้ และสามารถเลือกที่จะขนส่งไปยังที่อื่นได้

 

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกรูปแบบการจัดส่งสินค้า แล้วกดสั่งซื้อ

 

 

ขั้นตอนที่ 6 ชำระเงินและยืนยันการชำระเงินในเมนู ยืนยันการชำระเงิน